Produkcja wyrobów mlecznych

Produkcja soków

Przetwórstwo produktów mlecznych, charakteryzuje zastosowaniem dużej różnorodności pojemników wielokrotnego użytku. Zatem przemysłowe mycie na szeroką skalę wszystkich tych produktów, wymaga profesjonalnego podejścia.

Produkty, które są stosowane w tej gałęzi przemysłu to:

  • Skrzynki
  • Regały
  • Formy sera
  • Wiadra
  • Blistry

Ogólnie rzecz biorąc, produkcja soków, wymaga podobnego podejścia. Numafa produkuje maszyny dostosowane także do pracy w tym sektorze. Na przykład, natychmiast po procesie napełniania na gorąco zawartości torebki z napojem, schładza się ją szokowo w bardzo krótkim czasie z powrotem do temperatury otoczenia, w celu utrzymania unikalnego smaku soku.

Potencjalne rozwiązania można znaleźć w poniższych linkach. Oczywiście, można również skontaktować się z jednym z naszych pracowników sprzedaży.

Odpowiednie maszyny:

Myjki Pojemników:

50 - 2000 pojemników na godzinę - od małego do średniego zabrudzenia (ECM)

500 - 5000 pojemników na godzinę - od średnio do silnego zabrudzenia (ECM Q)

1.500 - 7.500 pojemników za godzinę - silne zabrudzenia (ECM P)

Myjki Kontenerów

6-20 kontenerów na godzinę ( CWM 200) – 200litrowe cymbry

6 - 25 kontenerów na godzinę (CWM 1000) - 1000litrowe kontenery

50 - 125 pojemników na godzinę (CWM DLT) - 1000litrowe pojemniki

Myjki Palet

Pionowa (PWMV)

Pozioma (PWMH)