Przemysł szklarski

Produkcja puszek

W przemyśle szklarskim mamy często do czynienia z relatywnie małymi i delikatnymi wyrobami. W celu zapewnienia bezpiecznego i sprawnego transportu, butelki, szkło i puszki są umieszczone na palecie z użyciem plastikowych podkładek wielokrotnego użytku. Podkładki te powinny być dokładnie oczyszczone, aby spełnić wymagania bakteriologiczne.

Numafa opracowała maszyny zarówno dla produkcji wyrobów ze szkła, jak i produkcji puszek, w której podkładki są automatycznie pobierane ze stosu brudnych, które się myje, suszy i układa ponownie na stos czystych. A wszystko to w warunkach wysokiej wydajności maszyn.

Nasze myjki i suszarki są odpowiednie dla:

  • Przekładek o grubości warstwy od 2,5 do 3,6 mm dla przemysłu szklarskiego
  • Przekładek o grubości warstwy 0,8 mm dla producentów puszek

Numafa produkuje i dostarcza maszyny do automatycznego sortowania i składowania przekładek. W zasadzie, ich zakładaną funkcją jest praca w zintegrowanych systemach mycia "in-line", jednak maszyny te można również ustawić jako oddzielne linie technologiczne.

Potencjalne rozwiązania można znaleźć w poniższych linków. Oczywiście, można również skontaktować się z jednym z naszych pracowników sprzedaży.

Odpowiednie maszyny:

Myjka do palet

Pozioma (PWMH)