#

Ryby

Przemysł rybny charakteryzuje się bardzo krótkim cyklem logistycznym w stosunku do przyjęcia i wydania dużej ilości skrzynek do ryb w jednostce czasu. Zatem tutaj jest wymagany naprawdę niezawodny system mycia. Ze względu na obecność soli w tym procesie, nasze maszyny mogą być wytwarzane ze stali nierdzewnej AISI 316, na indywidualne zamówienia klienta.

Aby spełnić wysokie wymagania higieniczne i bakteriologiczne skrzynie muszą być dokładnie oczyszczone, przecież w skrzyniach mogą być pozostałości łusek ryb, tłuszczu, śluzu – wymagania co do procesu mycia są naprawdę bardzo wysokie.

Dla NUMAFY, która dąży aby osiągnąć najlepsze efekty mycia w tym przemyśle, kluczowymi są następujące elementy :

- Optymalny system filtracji dla rybnych łusek

- Wysokociśnieniowy system rozpylania do usuwania śluzu

- Odpowiednie parametry mycia do usuwania tłuszczu

- Wykonanie maszyny w standardzie SS 316, biorąc po uwagę duże zasolenie procesu

Potencjalne rozwiązania można znaleźć w poniższych linkach. Oczywiście, można również skontaktować się z jednym z naszych pracowników sprzedaży.

Odpowiednie maszyny:

Myjki Pojemników:

50 - 2000 pojemników na godzinę - od małego do średniego zabrudzenia (ECM)

500 - 5000 pojemników na godzinę - od średnio do silnego zabrudzenia (ECM Q)

1.500 - 7.500 pojemników za godzinę - silne zabrudzenia (ECM P)

Myjki Kontenerów

6-20 kontenerów na godzinę ( CWM 200) – 200litrowe cymbry

6 - 25 kontenerów na godzinę (CWM 1000) - 1000litrowe kontenery

50 - 125 pojemników na godzinę (CWM DLT) - 1000litrowe pojemniki

Myjki Palet

Pionowa (PWMV)

Pozioma (PWMH)