Ekstruder Optima

Następna generacja ekstruderów jednoślimakowych do karmy dla zwierząt domowych i wodnych.

EKSTRUDERY JEDNOŚLIMAKOWE OPTIMA

Nowy wzorzec sprawności, wydajności, efektywności i rentowności.

Do nowej rodziny ekstruderów jednoślimakowych wprowadzono wiele udoskonaleń. Tego rodzaju udoskonalenia są wynikiem czterdziestoletniego doświadczenia firmy Wenger w dziedzinie ekstruzji oraz ciągłych wysiłków w kierunki poprawy i rozwoju własnej, opatentowanej technologii ekstruzji. Zalety produkcyjne oferowane przez najnowsze pokolenie ekstruderów zostały zademonstrowane w Centrum Technicznym firmy Wenger oraz w setkach instalacji przemysłowych na całym świecie.

Ekstrudery Optima zapewniają większy potencjał produkcyjny i lepsze wykorzystanie energii. Większy potencjał produkcyjny jest efektem zastosowania nowego napędu oraz unikalnej konstrukcji zwoju ślimaka i żebrowania korpusu maszyny. Połączenie głębokości zwoju, profilu skoku oraz efektywnego kąta ślimaka optymalizuje przekształcanie energii mechanicznej w ciepło poprzez tarcie, przy minimalizacji uszkodzeń pod wpływem naprężeń ścinających.

Elementy ekstrudera: ślimaki, tuleje korpusu oraz szykany są wykonane z opatentowanego stopu stali nierdzewnej. Wynikiem jest większa odporność na zużycie, zwiększona żywotność korpusu ekstrudera oraz znaczne zmniejszenie kosztów konserwacji i eksploatacji ekstrudera.

  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej o 30 do 50%
  • Poprawa kontroli nad teksturą produktów
  • Poprawa kontroli gęstości nasypowej produktów
  • Lepsze wykorzystanie energii mechanicznej
  • Niskie koszty kapitałowe na jednostkę wydajności
  • Zmniejszona podatność komponentów na zużycie
  • Poprawa przetwarzania receptur o wysokiej zawartości węglowodanów
  • Zmniejszone koszty przetwarzania
  • Modele dostępne z napędem pasowym lub przekładnią zębatą

Innowacyjna konstrukcja

Jako pionier w dziedzinie systemów ekstruzji firma Wenger nadal przoduje dzięki unikalnym konstrukcjom oraz innowacjom technologicznym. Nasi inżynierowie starają się zapewnić klientom firmy Wenger jak najefektywniejsze systemy ekstruzji dostępne gdziekolwiek na świecie.


Wiedza na temat zastosowań

Dzięki obszernym badaniom prowadzonym w Centrum Technicznym firmy Wenger oceniamy potrzeby naszych klientów w zakresie ekstruzji i zaspokajamy je dobierając najbardziej odpowiednią technologię. Firma Wenger jako czołowy producent zarówno ekstruderów JEDNOŚLIMAKOWYCH, jak i DWUŚLIMAKOWYCH jest jako jedyna w stanie dostarczyć ekstruder, który jest najbardziej odpowiedni dla danego produktu.
Nasze długoletnie doświadczenie oraz niezwykła wszechstronność ekstruderów firmy Wenger to czynniki, które pozwalają naszym klientom produkować w coraz bardziej rentowny sposób wyroby spełniające wymagania konsumentów.

Niezrównany serwis

Każdy klient firmy Wenger uzyskuje jedyną w swoim rodzaju pomoc przed i po montażu maszyny, gruntowne szkolenie personelu obsługi, pomoc w zakładzie przy kontroli jakości i problemach eksploatacyjnych, kompletny serwis oraz pomoc techniczną, a także niezwłoczne dostawy części zamiennych najwyższej jakości.
Nacisk położony na serwis zapewnia długą, bezproblemową pracę naszych ekstruderów.

EKSTRUDER OPTIMA

Kołpak ze stali nierdzewnej do pneumatycznego odbierania produktu
(Patent nr 5.054.965) zapewnia czyściejszą pracę maszyny przez usuwanie zużytej pary, gazów oraz okruchów na wylocie ekstrudera. Ekstrudat jest delikatnie transportowany przy pomocy podciśnienia bezpośrednio z matrycy do suszarki, co minimalizuje odkształcenia produktu. Otwór kontrolny umożliwia pobieranie próbek do sprawdzenia bez zakłócania przepływu lub niebezpieczeństwa wypadku. Uruchamiane zdalnie lub przez sterownie z pamięcią programowalną wbudowane zawory rozdzielcze ułatwiają rozruch i wyłączanie ekstrudera, dzięki omijaniu przez produkty odpadowe transportu pneumatycznego do suszarki.

Wstawiany od góry zespół matrycy i noża umożliwia szybką wymianę i precyzyjną regulację noża względem matrycy, minimalizuje czas wymiany i ustawiania noża przy zmianie wielkości i kształtu produktu.
Głowica tnąca jest zmontowana na matrycy w taki sposób, że zużycie ostrza rozkłada się na całej jego długości. Sztywny montaż zespołu zwiększa żywotność noża i zapewnia jednakowe wymiary ekstrudatu.

Zawór zwrotny Zamontowany jest na końcu ekstrudera, przed końcową matrycą i zapewnia kontrolę on-line naprężeń ścinających oraz mechanicznej energii właściwej w celu regulacji charakterystyki produktu, w tym: wielkości i jednolitości struktury komórkowej, wyrazistości kształtu, galaretowacenia skrobi, gęstości nasypowej oraz wchłaniania cieczy.

Większe matryce umożliwiają użycie większej liczby otworów, co zwiększa wydajność. Jest to szczególnie pożądane w przypadku drobnych produktów jak karma dla ryb i krewetek, a także produktów małych i delikatnych, jak np. karma dla kotów i szczeniaków.

Głębsze kanały ślimaka i nowa geometria ścian korpusu ekstrudera zapewniają zwiększenie powierzchni, na którą przypada zużycie, a w efekcie zwiększenie żywotności tych elementów, a także wydajności.

Konstrukcja korpusu ekstrudera zapewnia korzyści pod względem wartości odżywczej produktu końcowego. Składniki wrażliwe na ścinanie nie ulegają degradacji, a poprawa wartości odżywczej wynika z takiej kombinacji wilgotności, temperatury, ścinania oraz czasu, która sprzyja niszczeniu inhibitorów wzrostu oraz patogenów.

Jako opcja dostępne jest atmosferyczne lub próżniowe odpowietrzanie korpusuekstrudera (patent nr 4.763.569) do zastosowań, gdzie kontrola gęstości nasypowej produktu jest decydująca dla jego funkcjonalności.

Zawór w środku korpusu umożliwia zwiększenie mechanicznej energii właściwej nawet o 50% przy bardziej precyzyjnym sterowaniu procesem. Ponieważ jest to element wewnętrzny, może być montowany w dowolnym miejscu na całej długości korpusu.

Znakomite funkcje do znakomitej produkcji

Bezpośredni wtrysk pary do korpusu ekstrudera zwiększa stopień ugotowania, zmniejsza ścianie i pomaga regulować gęstość produktu końcowego.

Stożkowa część wlotowa korpusu jest znacznie oddalona od obudowy łożyska. Uszczelnienia mechaniczne zapobiegają wyciekom produktu i eliminują przenoszenie zanieczyszczeń między strefą obróbki i zespołem łożyska ekstrudera.

Mieszalnik wstępny z cylindrem o zmiennej średnicy (DDC) (patent amerykański nr 4.752.139 oraz 5.161.888) umożliwia kontrolowane nawilżanie i ogrzewanie wstępne suchych składników przy pomocy pary (także wody lub mięsnej zawiesiny) przed korpusem ekstrudera. Czas przebywania składników w mieszalniku wstępnym może być regulowany w zakresie od kilku do nawet 250 sekund. Pełna przeniknięcie wody do każdej cząstki materiału optymalizuje przekazywanie ciepła i pęcznienie skrobi, umożliwia też ekstrudowanie z powodzeniem produktów zawierających nawet 22% tłuszczu. Dużą zaletą - obok poprawy jakości i smakowitości produktów - jest znaczna redukcja kosztów eksploatacyjnych w wyniku zmniejszonego zużycia korpusu ekstrudera oraz mniejszego zapotrzebowania na energię w przeliczeniu na tonę produktu gotowego.

Ślimaki, tuleje korpusu oraz szykany ekstrudera są wykonane z opatentowanej stali nierdzewnej poddanej obróbce termicznej i odpornej na zużycie. Cała powierzchnia ślimaka i tulei korpusu jest polerowana, co maksymalizuje wydajność i efektywność ekstrudera. Ślimaki są precyzyjnie szlifowane dla zachowania prawidłowego ustawienia.

Cylindryczny aktywny silos i przenośnik ślimakowy z regulowaną prędkościązapewnia nieprzerwany i równomierny dopływ do ekstrudera surowców mielonych i granulowanych lub mieszanin. Grawimetryczna regulacja prędkości podawania surowca jest opcjonalna.

Nowe szykany poprawiają efektywność i wszechstronność przez poprawę stopnia napełnienia korpusu, zwiększenie mieszania dyspersyjnego oraz szeroką gamę mechanicznych elementów tnących.

Podpory wału po stronie wylotowej zmniejszają zużycie i centrują pozycję wału w korpusie ekstrudera.

Napęd pasowy lub zębaty o stałej lub zmiennej prędkości zależnie od wymaganej mocy kW/t oraz zastosowania. Napędy są ciche, wymagają niewiele konserwacji i dostarczają moc wymaganą do uzyskiwania wybranej maksymalnej prędkości roboczej dla optymalnej kontroli nad procesem ekstruzji.

Segmenty korpusu są skręcane dla większej sztywności zespołu. Eliminuje to ruch korpusu i redukuje kontakt ślimaka ze ścianami tulei korpusu, co wydłuża okres eksploatacji tulei korpusu i ślimaka.

OPTIMA

Więcej dostępnej energii to większa wydajność.

Przez optymalizację wykorzystania całej dostępnej energii, zarówno mechanicznej, jak i dostarczanej przez parę, osiągnięto w praktyce zwiększenie wydajności procesu o 30 do 50%. Poprawa wydajności osiągnięta została przez zmianę konstrukcji elementów napędowych ekstrudera oraz zespołu mieszalnika wstępnego, bez uszczerbku dla możliwości sterowania pracą maszyny, jakości produktu końcowego, łatwości obsługi i trwałości najważniejszych elementów ekstrudera.

Do przemysłowej produkcji karmy dla zwierząt wodnych i domowych ekstrudery Optima oferują dużo lepszy stosunek wydajności do ceny niż pozostałe ekstrudery jednoślimakowe. Większa wydajność zmniejsza koszt inwestycji na jednostkę produkcji.

Wiele starszych ekstruderów firmy Wenger można modernizować w celu zwiększenia wydajności do poziomu oferowanego przez najnowszą generację, ale należy zwrócić uwagę, że większa produkcja ekstrudera może wymagać rozbudowy urządzeń do dalszej obróbki, tj. suszenia i schładzania.

System zautomatyzowanego zarządzania procesem (Automated Process Management = APM) firmy Wenger kontroluje rozruch, pracę i wyłączanie ekstrudera. Reguluje wydajność maszyny, temperaturę obróbki, dozowanie cieczy i monitoruje wszystkie funkcje technologiczne po ekstruzji dla optymalizacji jakości produktu, efektywności procesu, bezpieczeństwa personelu i obciążenia maszyny.

Kontroler utraty masy jest oddzielnym mikroprocesorem na bazie PLC do zarządzania podawaniem suchych składników.

Prędkość podawania wody i zawiesin może być wstępnie zaprogramowana przez sterownik z pamięcią programowalną dla konkretnych produktów.

DANE WYDAJNOŚCIOWE - EKSTRUDERY OPTIMA

STANDARDOWY STOSUNEK DŁUGOŚCI DO ŚREDNICY:11.2:1 (STOSUNEK 13.1:1 DOSTĘPNY NA ŻYCZENIE)


Model nr Średnica ślimaka Silnik kW Wydajność* kg/godz.
X-85 85 mm 30-55 200-800
X-115 115 mm 75-132 500-2000
X-165 165 mm 90-250 1000-6000
X-185 216 mm 160-630 2000-14000
X-235** 235 mm 315-750 4500-20000

Uwagi:

* Podane maksymalne wydajności są typowe dla suchej ekspandowanej karmy dla psów o gęstości 350 g/l (22 lbs/cubic ft.) i 22% białka. Rzeczywista wydajność i wymagana moc napędu zależna jest od receptury, specyfikacji produktu i konfiguracji ekstrudera. Firma Wenger gwarantuje wydajność systemu po odpowiednim zdefiniowaniu projektu oraz produktów.
** Dostępne są ekstrudery jednoślimakowe o większej wydajności.

Pobierz katalog

#